για

Βιωσιμότητα

Τηρούμε απαρέγκλιτα τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε το περιβάλλον, την τοπική οικονομία και πολιτισμό εφαρμόζοντας βιώσιμες πολιτικές και ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ξενοδοχείου. Το St. George Hotel λαμβάνει το πιστοποιητικό χρυσής διάκρισης του συστήματος βιωσιμότητας Travelife από το 2015.