για
Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, το St George Beach Hotel & Spa Resort έχει την τεχνογνωσία για να σας προσφέρει το πιο κατάλληλο πακέτο και θα φροντίσει ώστε όλα να διευθετηθούν όσο το δυνατόν πιο ομαλά και αποτελεσματικά.
Μπορείτε να αποφασίσετε να κάνετε πολιτικό γάμο, εκκλησιαστικό γάμο ή και τα δύο. Δεν απαιτείται πολιτικός γάμος πριν από εκκλησιαστικό γάμο.Ο πολιτικός γάμος
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο ληξιαρχείο, το οποίο βρίσκεται στο Δημαρχείο, ή στους χώρους του ξενοδοχείου που ακολουθείται από εκκλησιαστικό γάμο ή ευλογία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.Πριν ο γάμος σας μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άδεια γάμου υποβάλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα στο Δήμο Πάφου:

- Διαβατήρια
- Πιστοποιητικά Γέννησης
- Πιστοποιητικό από Δικηγόρο στη χώρα σας, που επιβεβαιώνει ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε. Εάν είστε διαζευγμένος, πρέπει να φέρετε μαζί σας το πρωτότυπο πιστοποιητικό διαζυγίου, το οποίο πρέπει να είναι οριστικό και απόλυτο. Καθώς είναι απαραίτητο να βρίσκεστε στην Κύπρο τουλάχιστον 4 ημέρες πριν από το γάμο σας, όλες οι διακοπές που έχετε κλείσει πρέπει να είναι για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.


Αγγλικανικοί Εκκλησιαστικοί Γάμοι
Μια συνάντηση θα κανονιστεί με τον τοπικό Ιερέα για να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες για την Τελετή σας. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα, μαζί με την άδεια γάμου πρέπει να προσκομιστούν κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης.

Γάμοι Καθολικής Εκκλησίας
Η Καθολική Εκκλησία της Πάφου απαιτεί τα ακόλουθα:
- Πιστοποιητικό Γέννησης
- Πιστοποιητικό Βάπτισης
- Πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι είστε ελεύθεροι να παντρευτείτε